Informujemy, że w siedzibie Związku można nabyć niezwykle ciekawą pozycję autorstwa Tadeusza Kopty, Zygmunta Użdalewicza i Wiktora Nowotki - "Transport rowerowy". Jest to pierwszy, profesjonalny poradnik omawiający podstawowe zagadnienia dotyczące ruchu rowerowego, które projektanci - architekci i urbaniści - spotykają przy projektowaniu rozwiązań komunikacyjnych.

 
 

A oto co o swojej publikacji piszą sami Autorzy:

 

"Poradnik nasz adresowany jest do osób, które zawodowo zajmują się planowaniem, projektowaniem i realizowaniem rozwiązań dla ruchu rowerowego. Jest to w Polsce ciągle dziedzina nowa, której wdrażanie pociąga za sobą szereg błędów wynikających z niewiedzy lub niezrozumienia specyfiki ruchu rowerowego. Chcielibyśmy ten problem w miarę możliwości przybliżyć naszym czytelnikom, chociaż mamy świadomość tego, że dopiero własne doświadczenia umożliwiają pełne zrozumienie potrzeb i specyfiki ruchu rowerowego.

Publikacja niniejsza prezentuje niezbędną wiedzę na temat planowania i projektowania dróg dla rowerów, ale nie jest formą wytycznych czy formalnych warunków technicznych dla rozwiązań przeznaczonych do użytkowania przez rowerzystów. Jest to domena odpowiednich służb administracji publicznej. Nie podajemy też gotowych rozwiązań dla wszystkich możliwych sytuacji, a jedynie zasady i wybrane przykłady".

[fragment przedmowy]

Spis rozdziałów:

 • Motoryzacja - postęp i zagrożenie

 • Zalety roweru jako środka transportu

 • Charakterystyczne cechy i parametry ruchu rowerowego

 • Sieć rowerowa i jej planowanie

 • Badania i prognozy ruchu rowerowego

 • Ogólne zasady projektowania rozwiązań dla ruchu rowerowego

 • Parametry geometryczne i przepustowość

 • Skrzyżowania, przecięcia, włączenia

 • Rozwiązywanie konfliktów

 • Nawierzchnie

 • Organizacja ruchu

 • Infrastruktura dla ruchu rowerowego

 • Rowerzyści, a roboty drogowe

 • Parkowanie rowerów

 • Turystyczne szlaki rowerowe