Poniżej przedstawiamy schematy wybranych tras Śląskiej Sieci Tras Rowerowych:
Schemat Śląskiej Sieci Tras Rowerowych [1]
Schemat Śląskiej Sieci Tras Rowerowych [2]
Trasa nr 2
Trasa nr 3
Trasa nr 6
Trasa nr 10
Trasa nr 16
Trasa nr 17
Trasa nr 20
Trasa nr 291
Trasa nr 301
Trasa nr 305