W tym dziale znajdą Państwo ciekawe referaty, przydatne szczególnie osobom zajmującym się zawodowo projektowaniem rozwiązań uwzględniających transport rowerowy. Materiały pochodzą z konferencji, corocznie  organizowanej przez Śląski Związek Gmin i  Powiatów - "Miasta przyjazne dla rowerzystów".

 

Tytuł publikacji:

 

Opracowanie:

1.

Zasady oznakowania tras rowerowych województwa śląskiego

 

Śląski Związek Gmin i Powiatów

2.

Projekt "Rowerem po Śląsku"

  Ferdynand Morski

3.

Metodyka planowania miejskiej sieci dróg rowerowych

 

Andrzej Billert

4.

Światowa Konferencja Rowerowa - Velomondial 2000

 

Andrzej Zalewski

5.

Zarządzanie jakością w programach promocji roweru w miastach

 

Marcin Hyła

6.

Standaryzacja projektowania infrastruktury rowerowej na poziomie lokalnym i regionalnym

 

Kazimierz Jamroz, Lech Michalski

7.

Ścieżki rowerowe w warunkach utrudnień ruchowych

  Kazimierz Kłosek
8.

Wybrane aspekty projektowania infrastruktury rowerowej w nawiązaniu do najlepszych rozwiązań

  Tadeusz Kopta
9.

Turystyka rowerowa w Danii w kraju i regionie

  Annie Larsen

10.

Trasy rowerowe w Republice Słowackiej

 

Jurij Hlatky